Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/492

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ 488 ^ Scott upptäcka en öfTergång ur Lake-Skolanu Mildare I än andra, bedömde han henne ^ och vi kunna gerna säga,* att han i sin ungdom pA sitt �ätt tillhörde henne. Jemväl han CöriJakade

�ig i balladen, och sökte med den en likhet , 

hvilken ej kan blifva vär tids lott. Tillgiord Fö- rekommer derföre oda hans sökta åldrighet i to- nen och uttrycket. Men Scott löste f^ snmtt ur besvärjningen. Han gjorde ej sin oildnirg blott genom böcker, eller genom en stum be- trakteUe öfver naturens hemliga förrättning^&r , sAsom Lakisteme gjorde; han studerade äfren naturens högsta produkt, menni^kan^ i dess tu* senfaldiga lägen till lifvet; han säg enheten i mångfalden af verklighetens företeelser, och träffade ordningen i hvimlet. Han har deraf skapat taflor, sädana ingen Jöre honom ska* pat^ deip. De rikaste af tidehvarfvets vittra snillen äro utan motsägelse Scoll och Byron ^ hvilka lik- som utvecklat olika elementer af Shakspeares och Göthes diktning. Ingen bar, *sedan Voltaire och Oöthe, så verkat på Europas SBSthetiska od- ling. De äro hvardera så märkvärdiga , att pen- seln mäste dröja vid bådas bild. Scott är stov kännare af Tysklands littera- tur. Hans bana öppnades ock med öfversättnin- gar af Biirger^ ballader och Göthes. Götz von Berlichingen. Men riddarlifvefc och dess sängars fingo snart hans odelade kärlek. Han blef, så- som det varit om honom yttradt, mike hst o/

\