Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/499

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


r

— 495 — tar, — en förtjenst, hvilken vi för^t hos Scott bli varse. I öfrigt utmärker sig hans diktning genom styrka, friskhet, leFnadsmod och ett godt Ijxi* i^e, — egenskaper, hvilka göra läsningen af hans arbeten lika välgörande' för sinnet, som den är i psycholo^iskt, moraliskt och historiskt afseen* ' de lärorik. Jag. vet ingen *bbk, af hvilken man hämtar så mycken kunskap om menniskorna och verlden, som af Scotts romaner. Bland ofuUkomligheter hos vår författare kan man erinr^ svagheten i teckningen af hufvud- charakteren. Hvad är t. ex. Ivanhoe mot den svarte Riddaren, eller Tempelherrn, eller sjelfva Front de Boeuf? Hvad Waverly mot Fergus Mac Ivor, •eller Rosa mot Flora? Qwentin Dur- warc^ hör till undantayn, ehuru han ändå ej är den utmärktaste i stycket. I Kenilworlh är det 6vårt alt säga, hvilken är hufvudflgur, Leicester, Varnley eller Amy Robsart. Fräga är likväl, om detta är ett så stort fel. Uti en roman, sådan Scott bildal den, kräfves ingen enhet i den dra* matiska bemärkelsen. Om man vill utkasta en^ stor tafla af historiska charakterer, och anser nödigt, att låta en liten kärleksintrig genomlöpa händelsen, hvad ondt är deruti? Att deltagandet kan detta oaktadt underhållas, har Spott vi �at. — Vidare är öfverklngadt, . att hans qvinnliga . personer ej ha tillbörligt intresse De parodi- ska eller humoristiska äro dock ypperligt hållna'. Men der fråga är om djup känsla, om enthu-