Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/500

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1

— 496 — siasnii om romantiskt behag hos qvinnan, är Scott i allmänhet ej lika lycklig. Hans älskarin- nor ha för mycket af den stela sedesamhet, och det undertryckande af själeris och hjertats rörel- ser, som tillhör fruntimren i den Engelska säll- skapskretsen. Hvad som något öfverskyler det- ta, och gör dem ändå litet intressanta, är kon- sten att kunna tiga., 'Likväl ärJlmy Robsart i allt afseende älskvärd. Flora är ock intagande, ehuru besynnerligt originel. Rebecca anses af de flesta för den af Scott fullkomligast tecknade qvinna. .Mig synes hon nästan mera ett helgon, än en menniska med dygder och fel. Jane Dean, ett annat ideal, är i sitt slag ett mästerverk. Omständligheten i beskrifningen , liksom den éaknade värman, aro de allmännaste tillmäleii man gjort Scotts romaner. Deras iHttvisa kah é] bestridas; men jag frtAtar, att hans företrä- den i andra hänsigter ej kunnat under andra förhällanden vara lika stora: att hans episka. för- tjenster ej kunnat vara desamma. Den undrans- värda lättheten att författa förleder honom, att ofta vara utförligare, än som varit af nöden. Någongång stör dét all effekt; såsom dfi han i fVar^erley beskrifver tillredelserna till bröllo- pet, sedan hela handlingen är tilländalupen. Det dröjde icke länge, innan den ädle Ba- ronetten fann dem, som ville följa honom i fotspären. Det hehöfves blott nämnas de bekan- taste: Horace Smith, Lady Morgan, Cöoperi Kruse