Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/520

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 5i6 — och Valborg^ Correggioy m. fl. Till en atar � Vare klass kunde man räkna kanske H^ikon Jar/f 'Stasfrkodder f Palnatokey ehuru ^då den. rätta friskheten och hugfuUa känslan icke är deras egentliga förtjenst, — I Frejas Altar har Och- lenschläger visat , att han ej saknar talang för komedien. Detta stycke Sr deraf en egen art , hvilkeni utan att vara djupt huinoristisk , likväl är poetisk och underhällande genom ett godt skämt. Ingemann och /. Z. Heibwrg , (d. j^ äro vidare de författare, h vilka i Danmarka sednaste vitterhet gjort mera uppseende. Deif förre �ck genom sina tragedier ett namn. Handlingen har i dem vanligen en viss liflighet, och är, väl mo- tiverad; men char^kterecna äro obestämdt håll- na och svagt individualiserade. Eljest är han älskvärd, Aiuru alltför sentimental. Han är ock den förste, som i den nyare romanens form teck- nat det Nordiska lifvet. Valdemar Seier är der � på ett intressant exempel. Om ock lärjunge af Scorr; är han ingen slafvisk. — Heiberg äter har vunnit rykte 'genom komedier och vaudevil^r. Ofverhufvud taget, hfix Danmarks komik intet humoristiskt element, utan upptager blott det rent löjliga. Heibtrg har i sina taflor mycken ledighet, qvickbet, raskhet och theatral^ (or- tjenst; men har ej nog koncentrisk styrka. Han är Danmarks Scribe, fastän något mer komisfc, men också utan att äga dennes finhet. Denna dramatik är en teckning i profil, ett lätt utkast, med halfdager och fly^ig nuancering.