Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/523

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-519-7 ter vara framom, och detta förmedelst dessa ri- ka och mäktiga inre anlag, hvilka^ om de äa Milan hinna sin fuUmognad, likväl alltid, genom sin originela art och sin iatensiva styrka, rikta idéernas massa, och underhälla ett friskt och yppigt alstrande skaldelif. Det mognade, der det linnes, h^r ock en liHigare grönska, en högre färg, ett starkare uttryck, än i de sydligare trakr ler, der åter öfverhufi^id qtbildningen är jem- nare, formerna fylligare, rundare, bestämdare, andan mera harmonisk* Häknar man ofver, hvad i vår tid finnes vit � tert af inhemsk bildning: hvilka snillen vi i den- na stund äga, är det icke egenkärleken som sä- ger, att vi häruti kunna tafla, om ej öFverträffa, hvad land som helst. Och det är med denna g^ada känsla, jag lemnar taflan af samtidens vitt- ra öfningar, under tillönskan, att det folk, som, fritt och oberoende af Europas skakningar, n]\x* ter lugnets sällhet, mä fridlysa ett hem ät de snil- len, hvilkas verk, säkrare än vapnen, och Qer- mare än dessa, skola bära Skandiens namn ti|l afiägsna nejder.

Af seklernas idrotter # i vitter konst är säle^ des en ilygtig teckning lemnad. At företeelserna i vara dagar har egnats en noggrannare uppmärk- samhet: de ryktbaraste snillen ha hvart för sig blifvit intagna i målningen. Att samla betraktel- sen tUl ett allifiännare omdöme, är mindre svårf;