Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/532

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-^ 528 —

ma gSog blir tydligare v^rse dess fel och ovanor, och fipker med sin vunna lärdom afskaffa dem. Jag har, under följden af denna bevisning, sökt göra k-art och bindande, att yåra dagars Vitterhet ganska beslämdt skiljer sig, å ena sidan från den antika, å andra sidan från den så kal- lade -klassiska , eller den i likformighet med den antika utvecklade; vår tid har —i få ord — gått medelvägen af den Franska och Tyska ytterlig- heten. Huruvida den är' �af högre anda och full- komligare verkning på de menskliga sinneskraf- terna , � är svårare att af^öra, med mindre man vill i allmänhet förklar*^ sig för en fortskridning inom velandets och fantasiens område. Hellre Un att sjelf afkunna en utslag häruiinnan, har jag — så vidt jag förmått — lemnat en historisk skildring af hvarje tid och hvarje folkslag, med allas charakteriserande kännemärken; och mä det ankomma på läsarens egna bepröfvande och egna personlighet, att gifva priset ät hvad som anses éädant föftjena. Något ovillkorligt företräde gif- ves ej i konsten. Alla åldrar ha haft utmärkta snillen, som förtjusa t verlden. Men tänker man sig blotat hufvudcUarakteren af en viss tidpunkt, kan den visserligen, i sammanställning mot an- dra, vinna eller förlora; emedan verldsanden stundqm synts hvila, och folken liksom. taga ett >steg tillbaka- I denna mening, anser jag samti- den stå,, i �sthetiskt hänseende, öfver sina när- mast^ föfegångare. Grundeti och motiveringen för