Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/535

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 63i — Till täflan om det af G>nsuln Gråberg stiftade pris Cmt. 0n ojverngt af iikandinaviens Reformations' HUtorie, hade en enda Skrifl inkommit^ med valspråk: Die Wahrheitund sodst Niémand. , - /if. LutkeTé. h v liken Akademien ej kunnat belöna. Icke heller hade A- kademien kunnat lem na det Zibetska priset åt det derom täflande poemet: Stockholms öden, Derefter förkuntiade Direktören^ att jAikademien med KoQungens, sin höge Beskyddares, JHådiga tillstånd, till tétf> lingsämnen för nästkommande år 182b hade uppgifvit: / yäkalighetem t to Historisk och Filosofisk jemförelse emellan Sven- ska Konungarna Gustaf I och Gustaf II Adolf, titl storJiet och Ko nu nga värde, 2:0 Jemförelse emellan de gamlas och iiyares förnäm- sta Historiesknfvare 9 i anseende till förtjensler och brister � 3:o Frågat hvilla äro hufvudepokerna af det *$ venska språkets utbildning, och hvad har det vunnit eller förlorat vid de åtskilliga förändringar det Undergått? 4:o Historisk och Poetisk utveckling af deri Nordiska (det är Sven^a, Danska och Skottska) Folkvisans anda Qch karakter j i jemförelse med den Sydländska sängen af Trou- badourerna och Minneéänger i Provence och Schwaben � 5:o Såsom ämne af historiskt slagt Karakteristik af ti- den och de utmärkta handlande personerna i Sverige fråh år 1592 till 1600. ' För öfrigt lemnas frihet^ att, till försök i den. histori- ska stilen, välja någon icke alltför vidsträckt period, eller någon märklig händelse^ (jenlig fö'r en utfö'rligaré berättelse, eller ock målningar af flera, namnkunniga personer, beflbk- tade ilsom sam man verkande under ett visst tidelopp, vare sig ur Sveriges eller *and|*a Länders historie, med det för- behåll, att ämnet. icke ^r vara närmare vår tid, än slutet af /i6o0:talet. Akademien önskar likväl helst, att det väljeg