Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1

— 79 — att denna tilirälliga Regering, under sädana tlds'* förhållanden, skulle kunna verksamt fullfölja Gu* staf den Tredjes omsorger för vitterheten och korrstérna. Men hans Broder, med en lika upp- höjd själsodling, ehuru icke med ett lika skapan- de snille, värdernde och beskyddade dem. Lust- barheterna vid hofvet fortforo att vara lifliga och smakfullt ordnade, fastän sällan lysande; ty den redlige Förmyndaren använde icke dertill Statens medel, utan belastade * sig med enskilt gäld for de ökade utgifter, som Riksstyrelsens värdighet honom ålade* Den stora Svenska Tea- tern upprätthölls, en mindre öppnades och blef riktad mted nya snille-alster, ibland hvilka var Adlerbeths öfversättning af Racines Phediä och Hippoljt. - . Den unge Konungen uppnådde den ålder, då han skulle vara myndig att sjelf styra. En skälig grannlagenhét förbjuder mig att om hans Regering säga mer, än att dess. början lofvade nationen hvad, under en mindre orolig tid, fort- gången måhända hade uppfyllt. Den styrka, som Riket under freden yunnit, bevarades några år genopi en af kloka Embetsmän ledd , berömlig förvaltning af den allmänna nyttans angelägen^ heter- Till dem räknade dock icke den strängt hushåilsamme Konungen några ädlare bildnings- anstalter, ehuru de redan stadgade ilngo bestå, I samma mån, som de stora verldshäadel&er^ hvilka han med sin otillräckliga kraft ville styra, kränkte hans stolthet och fördystrade hazis lynne^