Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/302

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 298 — POLD och Thorild, så läse man brefvexlingen emel- lan den förre och hans närmaste vänner — KELii- GREN, ROSENSTEIN, OXEXSTJERNA, AdLERBETH, LeHN- BERG, Ehrenheim � Adlersparre, Lindblom m. fl. — och brefvexlingen emellan Thorild och hans förtrogne: Per Tham, Heurlik, Edman m. fl.

Bilagan 3. (TiU sid. 132)

Thorild hade, såsom vi sett, inbjudit på en strid efter ärans och snillets lagar," på "riddar- prof i skämt och allvar." Hans beundrare hafva äfven prisat hans "ridderlighet i stridssätt," mer "högsinnadt än hans motståndare vanligen bruka- de." Tvifvelsutan var tonen olika, redan i detta första vapenskifte. Början af hvardera stridsskrif- ten må anföras, såsom prof, helst dessa skrifter an- gåfvo karakteren af det hela. Leopold begynner: "När jag i kungörelsen om ert verk läste den stora titeln: Det enda nödvändiga för ett rikes fi- nanser, m. m., tänkte jag vid mig sjelf : denne man- nen är då gjord af naturen att upplysa mennisko- slägtet! Han stiftar lagar för snillet och finan- serna, tvenne likväl så åtskilda saker! Han regerar på det sättet emellan begge polerna! Det är nå- got högst förträffligt att se, huru riktigt han i all- ting bevisar att två gånger två vanligen göra fyra. Kan han nu blott bevisa, huru man kan få dem att göra lika mycket i riksgäldssedlar, så är han min man. Jag beslöt alltså att, som fordom Ma-