Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/493

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 487 —

fröken nu har den lyckan att äga till daglig föresyn. En krans af frökens hand skall då få en annan, högre betydelse, och fröken skall sannolikt ej mera påminna sig den, som vid åtta års ålder, under lek, bortskänktes. Men när en gång i framtiden fröken i någon af sina äldsta gömmor måhända återfinner närvarande minnesbild, då — om ock skaldens beröm skulle redan hafva försvunnit — tillåt åtminstone att anletsdragen erinra om den gamle, blinde, som frökens ädle, oförgätlige herr fader på ett så utmärkt sätt hedrade, och som med alla beundrans, vördnadens och tacksamhetens känslor tillbaka tillhörde honom och allt hvad med honom delade samma vördnadsvärda namn. Det är uppfyld och genomträngd af dessa tänkesätt som jag har den äran att vara, intill mitt sista ögonblick", m. m.


Bilagan 20.

(Till sid. 237.)

Bref från P. D. A. Atterbom till Leopold.

Solla, vid Linköping, d. 6 Julii 1826.

Välborne Herr Stats-Sekreterare och Kommendör!

Bifogade lilla bok innehåller ett tal, hållet af undertecknad, i anledning af H. K. H. arfprinsens födelse. Författaren var frånvarande när det trycktes, och har, i den aflägsna landsort der han nu vistas, först nyligen fått mottaga de åt