Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
30
SVEN NILSSON.

Tillägg.

Af en och annan anledning anser jag mig böra meddela några tillägg till min förestående afhandling och att dervid i en följd upptaga alla de spår, som hos oss förekomma af dessa kolonier och deras semitiska kult, på det att läsaren må kunna med en enda blick öfverskåda dem alla och derigenom komma till en bestämd slutsats.

Dessa spår anser jag bestå i 1:mo. Ställens namn: Skåne Balsberg[1] Balsby Balshög Norge Balsfjord Bals- eller Baldershaug och Baldershage.

Äfven anser jag några, mest i södra och vestra Skandinavien brukliga personnamn antyda feniciskt ursprung t. ex. Asmun, påtagligen samma som Esmun, en af de feniciska kabirerna (gudarna). Också namnet Assar synes mig vara af exotiskt ursprung.

2:do. Minnesmärken, som antyda semitisk kult:
 Kiviksgrafven med Balskäglan (stenen N:o 1 å pl. 1[2]).
 Bältastenen med folktraditioner.
 Kittelvagnen från något tempel för semitisk kult.
 Baals eller Balders offersten nära Falköping.
 Haborgs galge på Asige hed.
 Baldershage vid Sognefjorden.

  1. Af Baal, solen, de feniciska folkens högste gud.
  2. Vid mötet i Göteborg d. 16 Juni 1875 yttrade sig dr Carlo Landberg om denna »Baals symboliska bild»: »Likheten är verkligen så frappant, att den alldeles icke kan betviflas. Sådan Baalsfiguren här finnes afbildad ses den öfver allt i Feniciens tempel och äfven på ett mynt som jag uppgräft. Det är verkligen högst egendomligt och betecknande, att den äfven är funnen i Norden».