Sida:Svenska industriens män.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

för den fulländning den nu uppnått tagit i anspråk både teknikerns skarpsinnighet och dryga uppoffringar från fabrikens sida.

Det nit och den skicklighet Almström alltid ådagalagt vid fabrikens skötande, erhöll, om möjligt, en ännu större lifaktighet, då han 1864 blef delegare i anläggningen och s. å. antogs till dess tekniska disponent.

De ökade fördelar, som härigenom tillföllo honom personligen, voro för honom ökade förbindelser att låta den omfattande industrien hålla jemna steg med tiden och ej släppa andra verk framom sig i afseende på tillverkningens godhet och utseende. Också hafva högst få år gått förbi, utan att han gjort en resa till utlandet, för att på stället taga kännedom om porslinstillverkningens framsteg och tillegna Rörstrand det yppersta af nya mönster och lättade arbetsmetoder.

Ehuru andra intyg icke behöfvas om hans grundliga insigter i sitt fack, än de, som föreligga i Rörstrands egna tillverkningar, anse vi oss dock böra hänvisa till ett annat, nämligen till den allmänt spridda »Uppfinningarnas bok», der den afdelning, som omhandlar lergodsfabrikationen, är bearbetad, eller rättare författad utaf honom.