Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
137

XVIII.

Från h. m. drottningen till h. exc. herr grefve Ruuth.
Uddevalla den 5 september 1814.

Detta är nu ändtligen det sista brefvet, som jag sänder eder härifrån, ty om onsdag, d. v. s. i öfvermorgon, skola vi afresa till Göteborg. Allting har blifvit omändradt sedan i går, ty då var ännu ingenting alls bestämdt rörande vår resa och öfriga planer. Det var först meningen, att kronprinsen endast skulle stanna här tre dagar, och han har stannat uti åtta. Än sades det, att kungen skulle fara till Göteborg, än också till Fredrikshald, hvilket senare han helst själf skulle hafva önskat, men svårigheten att få hästar, den långt framskridna årstiden och till slut äfven bristen på lifsmedel i Norge gjorde det önskligast, att han skulle stanna kvar härstädes och afvakta vidare underrättelser rörande tilldragelserna i Norge, emedan det ännu icke var fullkomligt lugnt i Kristiania, där sinnena voro mycket upphetsade. Då emellertid kungen för ett par dagar sedan slutligen började blifva orolig och ville återvända till Stockholm, tillrådde kronprinsen honom att under loppet af veckan fara till Göteborg, dit han på förhand blifvit inbjuden, samt att där stanna fem eller sex dagar, möjligen till och med åtta, emedan göteborgarne kanske skulle blifva missnöjda, om han stannade där alltför kort tid. Ingenting var likväl bestämdt i onsdags och torsdags. Kungen tycktes icke vilja stanna mera än fyra dagar i Göteborg. I går kom