Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
99
Bygninga Balk.

II. Cap.

Huru å tomt skal byggas.


1. §.


TOmt skal byggas til mangård och ladugård. I mangården skola wara stufwa med förstufwu och kamar, så ock gästestufwa, ther gården så stor är, kellare, wisthus och sädesbod, redskapshus, och hemligit hus, port och lider. Tarfwar bonde flera hus; bygge sig til lägenhet thet bästa han gitter. Ladugården bygges särskilt ifrån mangården, och ther skola wara stall, fähus, fårhus, och swinhus, med nödiga foderrum, så ock loga och lador, efter som gården är stor til. Badstufwa eller mältehus skal ock byggas, så ock rija, ther skog är, och the afsides sättas. Ej må någor närmare til grannans tomt bygga, än at han til stöde eller stolparum en och en half aln å sin tomt lemnar.


2. §. Bygger någor annan til mehn; rifwe thet up, tå han warder therom tilsagd. Giör han thet ej; böte tre daler, och gälde skadan åter, tå theröfwer klagas å Tinge.


3. §. Nu hafwer bonde bygdt hus, efter thy, som sagdt är; tå äger han them wid macht hålla.

Brister
N 2