Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
100
Bygninga Balk.

Brister något i häfd eller bygnad, bättre och böte, som i 27 Cap. skils.


4. §. Rifwes eller brinner en gård i by, ther bönder hwarannan för när bygdt hafwa; tå skola byamän för then gård utse annan tomt, jämngod och lika stor af oskifto, om lägenhet ther til är, och ligge then förra til byamark igen.


5. §. Nu wil någor flytta och bygga å bys oskifto mark, eller swinawall, och lägga sin tomt i stället ut igen; stånde thet til byamäns samtycke. Wägra the honom thet; begiäre han tå skifte å Tinget, och bygge sedan å sin lott; och lyde åker, äng, och andra ägor i byn til then nya tomt, såsom the förr til then gamla legat hafwa.


III. Cap.

Om ödesby.


1. §.


ÄR by öde, ther flere hemman äro, och wil en sitt uptaga, och the andre wilja ej bygga eller täppa med honom; nämne tå Häradshöfding några af nämnden, som tit fara, och lägga honom til så

mycket