Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
102
Bygninga Balk.

2. §. Aflops dike bör läggas af oskift mark, twå och en half, eller twå alnar bredt, en aln diupt, och en aln på botn, alt som nödigt är, och lägenhet thertil finnes. Och then sin åker therwid får, niute en aln til ren, utom byamål. Samma lag ware, ther wäg eller gärdesgård åkren möter. Går wäg eller dike wid ängewall; ther gifwes ingen tilökning. Tarfwar dike läggas emellan grannars åkrar; tå gånge halft dike å hwrtheras åker. Wid ändan för åker, dike hwar af sitt.


V. Cap.

Om laga wärn, täppning och hägnad.


1. §.


LEd och grind, ther byawäg fram går, skola af alla grannar byggas och uppehållas. Led til egen åker eller äng må hwar för sig bygga och wårda.


2. §. Grannar, som ligga i byalag med hwar andra, böra stänga och hägna om the ägor, som the tilsammans hafwa, hwar efter sin ägodel. Wil enthera i by stänga något särskilt in, af sin lott, och thet utan annars mehn ske kan, hålle then hägnad allena. Möter by annan by i åker och äng, och wil then ene sitt ifrån annars skilja; kan thet ske

utan