Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/143

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
105
Bygninga Balk.

hugger sönder, rifwer neder, eller förderfwar grind eller gärdesgård; gälde skadan, och böte tijo daler. Bryter eller rifwer han annorledes; böte tre daler. Kastar man stång ned af annars gärdesgård; böte för hwar stång en marck. Hugger man stör af, så at gård theraf mehn får; böte för hwart par en daler, och skadan åter. Stiäl någor bort gärdesgård; gånge therom, som i Missgiernings Balken stadgas. Ware ock alt i tweböte, then tid om åker och äng täppt wara bör.


VI. Cap.

Huru åker och äng skola häfdas och ökas, gärdesgårdar stängas, och diken gräfwas.


1. §.


BOnde bör sin åker wäl häfda och giöda, ängar rödja och wårda. Ware ock skyldig, ther så lägenhet är, och skog eller betsmark ej skadas, at efter handen uptaga och rödia til åker eller äng så mycket, som wäl häfdas och brukas kan, eller böte, som i 27 Cap. sägs.


2. §. Alle i by skola hålla aflops och

floddiken efter theras ägor. Nytt dike skal then, som

tarfwar,
O