Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
106
Bygninga Balk.

tarfwar, för sin åker åhrliga gräfwa minst fyratijo famnar, eller uprensa åttatijo famnar gammalt dike; aflops dike så diupt och bredt, som förr sagdt är, och skårdiken sex qwarter breda ofwan, try qwarter på botn, och en aln diupa. Gräfwe ock utlop genom ren ned til dike, för hwarje skiliofohr i åker, ther så behöfwes. Giör han thet ej; böte, som i 27 Cap. urskils.


3. §. Nu ligga grannars åkrar wid hwarandra; hafwe tå halft dike hwarthera. Möta bys diken annars bys diken, gräfwe hwar up för sig genom sina ägor, eller böte twå daler, och fylle skadan. Lägger man dike genom sitt gärde eller äng, och möter annars bys äng, hiordawall, eller annan byamark; ther må then by ej hindra watnets aflop. Kan thet ej föras af utan dike, och åsämjer them ej, hwilken dika skal; lägge Domaren them emellan, som nyttigt och nödigt pröfwas.


4. §. Hwarje åhr skal ock, ther så tarfwas, femtijo famnar ny gärdesgård uprättas, och the gamle alle wid macht hållas, så gilde som i 5. Cap. stadgadt är.


VII. Cap.