Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
107
Bygninga Balk.

VII. Cap.

Huru humblegård skal läggas och uppehållas.


1. §.


ALle hemman böra humblegård hafwa, och lägge bonde goda rötter til fyratijo stänger hwart åhr, til thes the blifwa tuhundrade wid helt hemman. Sker thet ej; böte för hwart åhr en daler, och lägge äntå som sagdt är, utan thet pröfwas, at humblegård ther ej läggas, eller uppehållas kan.


2. §. Länsman käre å höste Ting til then, som humblegård således ej lagdt hafwer, och uttage böterna innan Thome dag. Försummar thet Länsman; gifwe sielf the böter ut.


3. §. Finner bonde för sig humblegård til tuhundrade stänger; hålle then wid macht, och öke, ther han gitter. Låter han humblegården förfalla, böte en daler för hwarje fyratijo stänger. Lägger han then aldeles öde; böte tijo daler, och rätte humblegård up igen.


VIII. Cap.
O 2