Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
108
Bygninga Balk.

VIII. Cap.

Om åwärkan i åker och äng.


1. §.


SKär eller slår någor in på sin grannas åker eller ängsteg; gälde åter säd mot säd, och hö mot hö; böte ock för åwärkan å hwarje teg en daler.


2. §. Sår någor å annars åkerskifte; tage han grödan, som skiftet äger. Bärgar han som sådde; böte en daler, och gifwe ut thet han infördt hafwer.


3. §. Intager någor sin grannas ägodel och skifte; böte tre daler, och bryte sielf up. Bryter han ej up, tå han therom warnad blifwer; ligge thet i tweböte. Intager han annars del med sielfwa råmärket; böte sex daler, och bryte sammaledes sielf up, eller böte dubbelt. Hafwer han råmärket wridit, ändradt, borttagit, eller hölgdt; plichte som sagdt är i Jorda Balkens 13. Cap.


4. §. Kastar någor i annars åker, landhafra, snarbindel, skerffrö, eller annat hwad thet helst är, at ogräs theraf wäxa må; ware ärelös, rätte up allan skada, och böte femtijo daler för hwar åker, som han så förderfwa welat: orkar han ej skadan fylla, tiene then af med arbete.


5. §.