Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
117
Bygninga Balk.

XII. Cap.

Huru swin måge i ållonskog släppas.


1. §.


ÄGa flere ållonskog samman; tå skola the i rättan tid sig förena, huru många swin ther kunna födas, och släppe sedan hwar in efter thy, som han del i skog äger. Släpper någor flera in; hafwen the andre wåld at taga them up, och han böte en marck för hwart swin, och skadan åter. Äger han ej sielf så många swin, som han på sin del föda kan; stånde honom fritt andras swin för lego intaga. Giör han thet ej; tå måge the andre hans del saklöst nyttja.


2. §. Hwar som tager annars swin för lego, skaffe them åter, eller gälde thet the wärde woro, tå the togos emot. Gitter han wisa, at the af sot dödt, eller förkommit af annor händelse, och finnes han ej hafwa warit ther wållande til; ware saklös. Samma lag ware, ther boskap för lego til bete eller foder tages.


3. §. Löpa swin ur en skog i annan, som ej ligga samman; säge tå skogsägaren första och andra gången honom til, som swinen äger, at taga them bort,

och
P 3