Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
119
Bygninga Balk.

gälde träs wärde til Konungen. Sker thet å frälsejord, eller å skattefrälse; niute Frälseman samma rätt, som Konungen. Hugger eller skadar Frälseman bärande trä i oskifta bya ägor, eller å almänning; ware lag samma, och trä ware förfallit til Kronan, eller Frälseman, ther någor i samma by med honom del äger, hwarthera efter lott sin.


2. §. Nu sker thet i Konungens park, eller diurgård; ligge thet i tweböte, Konungens ensak.


3. §. Hugger någor neder, eller förderfwar med wilia annars trä, som man til prydnad wid hus, wägar eller annorstädes hafwer planteradt; plichte som i Missgiernings Balken sägs.


4. §. Finnes å almänning, eller å skatte eller Kronojord, gammal och förtorkad ek eller bok, eller stå the åker eller äng til mehn och skada; söke then, som thet trä fälla wil, eller skada theraf lider, Konungens Befalningshafwandes lof, och låte han, genom jägeri betienta och twänne af Nämnden, thet trä syna, och förordne sedan hwad skiäligt och nyttigt pröfwas: Doch må ej något sådant trä fällas, förr än thet med Kronones hammar utmärkt är. Witna synemän här om annorlunda än sant är; böte hwarthera tijo daler. Apel och oxel må i thy fall saklöst fällas.


5. §.