Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
120
Bygninga Balk.

5. §. Alle the ther bärande trän å skatte eller Kronojord hugga, skola plantera för hwart trä tu af samma slag, men fyra, ther hygget å Konungens park skedt: wårde ock them sedan, til thes the undan boskaps bet wuxne äro, eller böte för hwart trä, som ej planteras och wårdas, fierdung af bot för olofligit hygge. Fäller, eller tager man up lönn, lind, alm, ask, eller annat sådant trä, som större nytto med sig hafwer, än andre ofruchtbare trän: plantere andra i stället, och wårde som sagdt är. Giör han thet ej; böte en daler för hwart trä.


6. §. När trä fälles, antingen til timmer, wed, gärdsel, eller hwad thet helst är; skola topp och qwistar borttagas, at muhlbetet ther af ej skadas må, wid sex marckers bot, och skola, wid lika bot, torre trän, windfällen, ris och stubbar, efter handen utrödjas.


XIV. Cap.

Om swedjande.


1. §.


I Åkergärde, äng och beteshaga, må hwar och en fälla och swedja små oduglig skog; doch at bärande trä, masteträ, skieps eller timmer wärke ej thermed skadas, eller thet missbruk sker, at skog och

mark