Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
127
Bygninga Balk.

tå honom, på hwad sätt, wilkor och tid, han thet wärk bygga och nyttja må.


3. §. Lägger man miärda eller nät i annars fiskewatn, eller far med liuster, eller annat fisketyg; böte tre daler. Sker thet i fiskelek; böte dubbelt, hafwe ock förwärkadt hwad han fångadt. Drager man not i annars fiskewatn; böte fem daler. Sker thet i fiskelek; böte tijo daler: Och må then, som fiskewatn äger, taga af honom båt, not och nät, eller annat, til widermäle och pant, och behålla thet ospildt, til thes han rätt för sig biuder.


4. §. Ingen bygge så fiskewärk, at han ther med stänger Kongsådra, eller farled, och annars fiskewärk ofwan eller nedan onyttiga giör. Sker thet; tage up, och böte tijo daler, fylle ock up allan skada.


XVIII. Cap.

Om Konungens enskilta och fridkallada, så ock andra almänna fiskerier.


1. §.


I Konungens enskilta fisken i saltsiön, stora elfwar, åar, strömar och insiöar, må ingen fiska, utan Konungens Befalningshafwandes lof och

min-