Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
128
Bygninga Balk.

minne. Hwar som här emot bryter; böte femtijo daler Konungens ensak, och hafwe förwäkadt thet han ther fångadt.


2. §. Wid Konungens almänna fiskelägen och grund i skiären måge the, som inom Häradet eller soknen bygga och bo, i rättan tid fiske bruka, och bodar upsätta mot wiss afgäld, alt efter thy, som lof thertil gifwes. Fiskar ther någor utan lof; miste fiskeredskapen, och böte, för hwar gång, tre daler.


3. §. Finnes å almänning fiskewatn; ägen tå alle, som i almänning rättighet hafwa, wåld thet at nyttia. Går almänning til siös; ther måge the, som bo siön närmast, ej stänga them ifrån fisket, som fiermare äro.


4. §. Wil någor, som utom Häradet eller soknen bor, bruka thessa fisken; söke Konungens Befalningshafwande. Kan thet ske utan theras förfång och mehn, som i Häradet, eller i soknen bo; gifwe han lof thertil. Fiskar någor utan lof; böte fem daler, och miste fiskeredskap sin, så ock then fisk han ther fångadt.


XIX. Cap.