Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes, och Wändes Konung, &c. &c. Landt-Grefwe til Hessen, &c. &c. Giöre witterligit, at ehuruwäl Wåre Högloflige Företrädare, Sweriges Konungar Carl then IX och Gustaf Adolph, wid then härtils brukeliga Lands och Stadslagens utgifwande åhren 1608 och 1618, strax hafwa förklaradt sig wara sinnade, at låta then samma behörigen öfwerse och efter nödtorften förbättra: hwarom jemwäl Riksens Samtelige Ständer esomoftast påmint, och således theras högeliga önskan och åstundan therwid å daga lagdt: hwarföre ock Konung Carl then XI, Wår Högtärade Herr Swärfader, nödigt funnit, at utse och förordna wissa lärda och förståndiga män, som skulle sätta Lagen på tydelig och brukelig Swänska, therwid utesluta hwad icke mera war i bruk, eller genom antagen god sedwana blifwit förändradt, och i stället införa, hwad genom laga Stagar och Riksdags

Beslu-