Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
146
Bygninga Balk.

och hinder. Får ther någor menniskia skada; gälde läkare lön, och half sårabot. Liuter någor död theraf; böte som i Missgiernings Balken sägs. Får fä skada eller död; gånge therom, som i 22. Cap. i thenna Balk stadgadt är. Kommer skada ther af, at winterwäg eller notewak ej utmärkt är; ware i thessa fall lag samma.


14. §. Brinner bro up, eller går bort med flod; tå skola the, som then bygga böra, färjo eller flota hålla, til thes bro gild warder. Bygges ej bro up innan dag förelagdan; tå böte then, som treskas, tijo daler. Ther färja eller flota eljest är, böte then, som hålla bör, tijo daler för hwar weko, han then nederlägger. Sker ther igenom skada; gälde ock then åter.


15. §. Hwar som finner ogildan wäg eller bro; käre ther å, och niute målsäganderätt, helst then, som skada liutit hafwer. Giör thet ej annar; ware tå Länsman kärande, eller Brofogde, och äge målsäganderätten. Länsman och nämndemän, eller näste grannar skola strax syn hålla, och ther om å nästa Ting witna.


XXVI. Cap.