Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
152
Bygninga Balk.

5. §. Hwad som brister i bygnad och häfd, skal bonde, utom böterna, bättra innan han af bole far; eller gälda efter thy, som synemän, eller Rätten, thet mätit hafwa. Begiärer han dag thertil; sätte pant eller borgen therföre.


6. §. Nu är skog öfwer nödtorften och olagliga brukad och utödd, eller har bonde fäldt bärande trä, masteträ, och skiepswärke; gälde skadan åter, och böte, som i 10 och 13. Cap. stadgadt är.


7. §. När hemman upsagdt är, skal husesyn hållas förr än bonde afflytter, och lemnas honom, som tilträder, en afskrift theraf, til bewis, huru han thet hemman emottager.


8. §. Frälseman må med sin frälsebonde husesyn hålla, genom twänne owälduga män af Nämnden, så ofta han thet nödigt finner, och bristen utmäta. Menar landbo at honom therwid förnär skedt; stånde honom fritt, at thet wid Härads Rätten återwinna.


9. §. Nu nöjes man ej åt Härads Rättens slut i thessa mål. Är thet Kronogård, ther å syn hållen är; söke tå, inom en månads tid, Konungens Befalningshafwande, och äge han wåld then syn pröfwa och rätta. Är thet frälse eller skatte;

fullfölje