Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
153
Bygninga Balk.

fullfölje hos Domaren sin klagan, som i Rättegångs Balken om laga wad sägs.


10. §. Tå bonde från hemman flytta skal, må han ej af bole föra näfwer, gärdsel, torf, wed, timmer, eller hwad thet helst är, som han af gårdens ägor tagit, ej eller giödsel. Giör han thet; böte som i 10. Cap. sägs, och före thet åter. Ej eller må han förr fardag fä eller foder af bole föra, wid tijo dalers bot. Hafwer han, tå fardag inne är, foder öfwer, och wil thet sälja; biude thet jordägaren, eller honom, som efterkommer. Ware ock bonde skyldig, at qwar wid gården lemna the lås, som wid dör eller wägg fäste äro, så ock spiell, fenster, långbord och säte, wäggfasta bänkar och sängar, och annat fast innenrede, som til bod, kölna, lada, stall och fähus hörer. Förer han något ther af bort; böte för hwarthera twå marck, och skaffe thet åter.


XXVIII. Cap.

Om gästgifware.


1. §.


WId almänna lands och siö wägar skola nödige skiuts och gästgifware gårdar wara, ej längre från hwar annan, än högst twå mihl. Konungens Befalningshafwande äger å Härads Ting

them
U