Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
156
Bygninga Balk.

gilladt warder. I Staden, ther ombyte är, skola borgare skiutsen uppehålla.


6. §. Ej må gästgifware åtaga sig at hålla skiutsen för någon annan, eller fria någon ther ifrån, som under skiutsen hörer. Giör han thet; böte tijo daler. Låter gästgifware någon annan skiutsa, än then som bör och gitter, och gifwer then sielf ej lof ther til; böte fem daler. Leger någor ut sina hästar och tyg längre, än til nästa omskifte i staden, eller å landet; ware bot samma.


7. §. Wid hwarje gästgifwaregård skal en tafla sättas ut, som wiser mihletalet til nästa ombyte, och huru mycket i båta och hästalego betalas bör. Hwilken gästgifware, eller forman ej hafwer sin tafla ute, eller tager mer för häst eller annat, än stadgadt är; böte tijo daler, annan gång dubbelt, och gifwe åter thet han theröfwer tagit. Samma bot ware, ther han ej hafwer goda båtar, hästar och tyg, eller mat, dricka och foder, säng och lius. Försummar bonde eller borgare skiutsen; böte sex marck. Warder wägfarande man hindrad och uppehållen, genom gästgifwarens och formans wållande; tå bötes en daler för hwar tima.


8. §. Ej må någor, gästgifwaren til mehn, å almänna wägar hästar utlega, eller herbärge, mat

eller