Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
157
Bygninga Balk.

eller dricka, för wägfarande fahlt hålla. Hwar som thet giör; böte fem daler.


9. §. Tager gäst med wåld af gästgifware mat och dricka, eller annat hwad thet är; böte twegilda wålds böter, och skadan åter. Hafwer gästgifwaren utan skiäl sådant wägradt; pröfwe thet Domaren, som förr är sagdt. Reser gäst bort, och betalar ej, eller brukar gästgifwarens eller formans tyg eller hästar längre, än til nästa omskifte; böte tiugu daler.


10. §. Giör gäst wåld, med sår, blånad, eller blodwite, å gästgifwaren, eller hans hion; hafwe brutit edsöre; och ware ogildt alt thet han i samma gierning får. Slår wåldgäst them annorledes, eller kallar them oqwädins ord; ligge thet alt i tweböte. Samma lag ware ther gästgifware, eller hans hion, sådan gierning giöra å gäst, eller hans hion.


11. §. Hwar som af sielfswåld skiutshäst eller tyg illa medfar, eller något annat förderfwar; gälde åter efter thy, som thet mätit warder. Giör han skada af upsåt; böte ther til tijo daler. Går wagn eller tyg sönder, och är wägfarande, eller hans hion, ej thertil wållande, ware saklös.


12. §. Gästgifware sware sielf för then orätt,

som
U 3