Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
157
Bygninga Balk.

eller dricka, för wägfarande fahlt hålla. Hwar som thet giör; böte fem daler.


9. §. Tager gäst med wåld af gästgifware mat och dricka, eller annat hwad thet är; böte twegilda wålds böter, och skadan åter. Hafwer gästgifwaren utan skiäl sådant wägradt; pröfwe thet Domaren, som förr är sagdt. Reser gäst bort, och betalar ej, eller brukar gästgifwarens eller formans tyg eller hästar längre, än til nästa omskifte; böte tiugu daler.


10. §. Giör gäst wåld, med sår, blånad, eller blodwite, å gästgifwaren, eller hans hion; hafwe brutit edsöre; och ware ogildt alt thet han i samma gierning får. Slår wåldgäst them annorledes, eller kallar them oqwädins ord; ligge thet alt i tweböte. Samma lag ware ther gästgifware, eller hans hion, sådan gierning giöra å gäst, eller hans hion.


11. §. Hwar som af sielfswåld skiutshäst eller tyg illa medfar, eller något annat förderfwar; gälde åter efter thy, som thet mätit warder. Giör han skada af upsåt; böte ther til tijo daler. Går wagn eller tyg sönder, och är wägfarande, eller hans hion, ej thertil wållande, ware saklös.


12. §. Gästgifware sware sielf för then orätt,

som
U 3