Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
169
Handels Balk.

andra platsar, som ther til förordnade äro, sälja eller skifta sina wahror; men ej må Upstads borgare föryttra sitt gods til någon utländsk man, eller med honom byta wahra i wahra, wid wahrans förlust, och tiugu dalers bot; utan ware thet Stapelstads borgare allena tillåtit.


4. §. Fremmande, som utrikes ifrån med gods inkomma, måge thet, under frimarknad, i Stapelstäderna sälja til alla, både inrikes och utrikes boende, ur skiep eller bodar, i stort eller smått, för reda penningar, eller ock thet utborga. Ej äga the gods emot gods byta, eller af Upstadbo och landtman något kiöpa eller borga. Af them, som äro borgare i samma Stapelstad, ther marknad hålles, måge the saklöst kiöpa och byta.


5. §. Utländske män måge ej å Upstads marknad handla eller wandla. Hwar som thet giör; hafwe förbrutit wahran, och böte ther til hundrade daler.


6. §. Sker buller, owäsende och slagsmål, sedan offentelig marknad lyst är; plichte then thet giör, efter lag, och böte tijo daler för fridsbrottet.


VIII. Cap.
Y