Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
180
Handels Balk.

kostnad giordt, eller betaldt hyra för thet rum, ther i godset förwaras; tå bör ägaren thet gälda, förr än godset återgifwes.


9. §. Nekar man, emot bättre wetande, til inlagsfä, eller förtrodt gods; plichte, som i thet XI. Cap. och 2 §. om lån sagdt är.


10. §. Förtror man åt annan sitt gods at wårda, tå thet ur eld, siö, eller ifrån fienda frälsadt är; nekar han thertil, som emottog, och warder öfwertygad, at han thet swikeliga dölgdt; straffes med tredubbla böter, som för tiufnad.


11. §. Dömes gods under tridie mans förwar, thet bör wårdas, som annat inlagsfä, och ej gifwas ut, förr än Domaren eller Befalningshafwanden thet tillåter.


12. §. Säljer, eller förpantar handtwärkare, thet honom til gierning för wiss lön i händer sättes; gälde skadan åter, och böte så han, som then witterliga annars gods kiöpte, hwarthera tiugu daler.


XIII. Cap.

Om lego och hyro.


1. §.


LEger man til annan hus, gård, tomt, eller

hwad