Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/223

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
185
Handels Balk.

XV. Cap.

Huru bolag skal läggas, hållas, och brytas.


1. §.


WIl man med annan bolag lägga, och drifwa handel samman; tå skal afhandling ther om skrifteliga ske, och alle the wilkor tydeliga nämnas, som betingade warda.


2. §. Bolagsmän äga swara alle för en, och en för alla, til then handel, som för bolaget slutes. Niuta bolagsmän förstreckning af andra i penningar eller gods, och reser enthera bort; söke tå borgenären sitt åter af them, som qwar sitta.


3. §. Hafwer man förtrodt til bolaget penningar eller annat, som ej guldit är, tå bolag brytes, och warder någor bolagsman fattig och oförmögen, eller wiker undan; waren äntå the andre skyldige at gälda alt, hwad bolaget häftar före.


4. §. Bolagsman som med bedrägeri, och för sin egen nytto, giör then andra mehn och skada, warde skild wid sin bolagsrätt; äntå at

bolagsstemna ej ute är: och tage then andre af hans lott och

egen-
A a