Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
187
Handels Balk.

förwärkadt; stånde äntå bolag til thes stemnodag ute är, och träde målsägande i hans stad och rätt, ther the andre bolagsmän hans del ej lösa wilja.


10. §. Dör bolagsman förr än stemnodag ute är; tå måge ej hans enka och arfwingar bolag rifwa.


11. §. Nu dör then, som mera för thes snille och slögder, än för inlagda penningar, i bolaget intagen är; ther måge ej enka eller arfwingar i hans ställe och rätt träda, utan så är, at hela bolaget thertil samtycker. Sker thet ej; ware bolag them emellan skildt, och tagen arfwingar lott hans i liuft och ledt, efter thy, som förr är sagdt.


12. §. Om bo och samlagshandel i skiepsrederi, skils i siölagen.


XVI. Cap.

Huru gäldenär må gods sitt til thes borgenärer på en gång afstå; så ock om them, som för gäld rymma.


1. §.


ÄR någor så af sig kommen, at han ej mächtar

betala all sin gäld, gifwe borgenärerna sitt tilstånd

til-
A a 2