Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/319

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
281
Straff Balk.

grof missgierning bar åtagen är, ware skyldig honom så länge föda, at han för Rätta til saken bindes. Nu orkar han honom ej föda, eller wil ej saken fullfölja; eller har man å embetes wägnar missgierningsmannen fängsla låtit: niute tå han uppehälle af almänna fångamedel.


4. §. Hächtes qwinna, som spädt barn hafwer, och kan thet ej annorstädes skiötsel och uppehälle hafwa; niute thet hälften til födo mot thet, som modren får.


II. Cap.

Om them, som i fängelse dö.


1. §.


WArder missgierningsman i fängelse död, såsom: Guds och thes heliga Ords försmädare, förrädare, mördare, tidelagare, eller then, som för annan thylik swår lifssak fängslig suttit, och hafwer han gierningen tilstådt, eller är han af Underrätten therföre til döden dömd; låte tå Konungens Befalningshafwande then döda genast utur fängelset föra genom Skarprättaren, och gräfwe han then neder i galgebackan, eller afsides i skogen. Dör dråpare,

tiuf, eller then, som annan sådan lifssak giordt; tå

N n