Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/320

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
282
Straff Balk.

må hans kropp af annat folk handteras, och afsides i Kyrkiogård läggas. Sedan gifwe Konungens Befalningshafwande thet Öfwerdomaren tilkänna.


III. Cap.

Om doms fullbordan i lifssaker.


1. §.


NU är missgierningsman til döden dömd; låte tå Konungens Befalningshafwande domen för honom läsas i fängelset, och warde dagen honom sedan kungiord, tå han straffet undergå skal.


2. §. Then, som til dödsstraff utföres, må wäl med någon dryck styrckas, men ej skal honom tillåtas, at i fängelset, eller under wägen, sig ther med öfwerlasta. Sker thet; miste then en månads lön, som äger ther å wård hafwa.


3. §. Förr än missgierningsman till rätteplatsen kommer, skal domen ther offenteliga för meningheten upläsas af then, som thertil förordnad är.


4. §. Är fånge gensträfwig och hårdnackad, och wil ej bereda sig til döden; gånge äntå domen

til fullbordan. Nu bekänner han i fängelset annan

miss-