Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/322

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
284
Straff Balk.

IV. Cap.

Om Skarprättare.

1. §.


SKarprättare ware med hustru, barn och tienstefolk, tagen i Konungens hägn. Ej må embete hans för nesligit hållas, och han, eller the, stängas ifrån ärligit folks umgänge, wid straff, som för annat Konungens förbudsbrott.


2. §. Begår Skarprättare märkeligit fel, tå missgierningsman afstraffas, antingen af oförstånd, eller af fylleri och dryckenskap; plichte med tijo daler, eller mera, eller med kroppen, efter omständigheterna.


3. §. Nu warder han, eller hans folk, på rätteplatsen, eller annorstädes, för theras förrättning öfwerfallne, med stenar, hugg och slag; tå hafwa alle the, som i samma gierning woro, edsöre brutit, ehwad Skarprättaren thes embete rätteliga giordt, eller ej.