Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/323

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
285
Straff Balk.

V. Cap.

Om kropsplicht med arbete, spö och ris, så ock hächte wid watn och bröd.


1. §.


FÄlles någor til arbete, eller at mista hud, förthy at han ej orkar böta, och är ej kropsplichten wid brottet i thenna Lag utsatt; tå räknas nijo öre för hwart dagswärke; tre daler emot ett par spö, och fyra daler emot ett par ris, try slag af hwarthera paret. Går talet af spö eller ris, ej jämnt up emot böterna, efter thenna räkning, utan stiga böterna något ther öfwer; tå ökes straffet med ett par spö, eller ris.


2. §. Med spö straffes man, och qwinna med ris. Ej må man straffas med flera, än fyratijo par spö; och ej qwinna med flera, än tretijo par ris. Å landet och i staden förrätte then straffet med spö och ris, som thertil förordnad är.


3. §. Häradsfogde, eller Länsman å landet, och then i staden ther til satt är, hafwe upsicht ther

å, at domen rätteliga fullbordas; ägen the ock

macht,
N II 3