Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/324

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
286
Straff Balk.

macht, at genast näpsa then med spö, eller fängelse, som straffet med flathet wärkställer.


4. §. Fängelse wid watn och bröd räknas således, at emot böter ifrån en daler, til och med tijo daler, swara fyra dagar; ifrån tijo, til tiugu fem, åtta dagar; ifrån tiugu fem, til fyratijo, tolf dagar; ifrån fyratijo, til sextijo, sexton dagar; ifrån sextijo, til åttatijo, tiugu dagar; ifrån åttatijo, till etthundrade tijo, tiugu fyra dagar; och emot böter öfwer etthundrade tijo daler, tiugu åtta dagar. Ej bör någor dömas til fängelse wid watn och bröd på längre tid, än en månad, eller tiugu åtta dagar; och ej mindre tid, än fyra dagar.


5. §. Med fängelse wid watn och bröd må then brotslige straffas, ther Domaren pröfwar, at hans wälfärd och heder genom annan kropsplicht spilles.


6. §. Tillåter fångawachtare någon, som til fängelse wid watn och bröd är dömd, at niuta annan dryck och spis; miste en månads lön, och sitte sielf åtta dagar i Konungens hächte wid watn och bröd.


7. §. Orkar then, som til böter fäld är, them

gälda, men wil helre plichta med kroppen; hafwe

ej