Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/325

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
287
Straff Balk

ej lof thertil; utan gånge bot fyllest ut af egendom hans. Mächtar någor ej fullt gälda; stånde kropsplicht för alt.


8. §. Ej måge böter utsökas af bonda, ther han ej förmår them betala utan hemmanets förderf och ödesmål; ej eller af then, som lider ther af brist på födo och uppehälle; utan umgälle then brott sitt med kroppen.


9. §. Warder någor dömd til arbete på wiss tid, och finnes thet ej; förfråge sig Konungens Befalningshafwande hos Öfwerdomaren, huru arbetet i annat straff förbytas må.


Utsök-