Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
288
** ( O ) **

Utsöknings Balk.


I. Cap.

Om Konungens Befalningshafwande, och the betiente, som under honom lyda.


1. §.


KOnungens Befalningshafwande skal alla utsöknings mål med flit och omsorg skiöta, och ingen, rik eller fattig, i sin rätt uppehålla, eller hielplös lemna.


2. §. Ej må Konungens Befalningshafwande befatta sig med thet, som Domareembetet tilhörer: hafwe doch macht at tilse, thet Lag och Rätt wid Underrätterna tilbörliga skipad warder. Finner han annorlunda skedt wara, gifwe Hofrätten thet tilkänna. Ej måge ock Domare befatta sig med utmätning, utan i the mål, ther särskilta stadgar thet tillåta, och i brottmål, som ej under högre Rätt skiutas.


3. §.