Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

artförändringarne af Meloner, ty de lära vara oräkneliga, och blifva väl ännu flera, om

annars

    gynnande för Melon-växten; men det har aldrig kunnat vara hans tanka, utan har han allenast ment Melon-kärnar, som kommit hit ifrån Siberien, sedan de ifrån annan ort blifvit ditbragte. At den orten måtte varit Buchariet, har jag nog anledning til at tro af det J. Perry säger om några ypperliga Melon-sorter, som han åt i Moskwa, och hvilka han tyckte ej kunde läckrare gifvas i verlden, neml. at Ryssarne hade skaffat sig kärnarne dertil ifrån Buchariet genom Siberiska vägen: Etat pres. de la grande Russie p. 120. Det synes ock nog likligt, at dessa så kosteliga sorter måtte hämtas från Bucharerna til nästgränsande landet Chorasan, där man så starkt äflas med at odla de yppersta Melon-sorter, för at kunna hålla dem K. Hofvet och Magnaterna i Persien tilhanda, såsom ofvanföre nämndes. Bucharerne sjelfve drifva stor handel med sina Meloner in åt Indostan: Schreiben an d. Herrn Colbert von der Grösse des Königr. Industan p. 8. så at Bernier kunde i vintertiden på frukt-torget i Dehli se en stor mängd af den sorten som håller sig hela vintern, hvilken han sjelf fann admirable, som den ock var högst begärlig för Omrahs eller Magnaterne därstädes, hvilka, för den stora svårighet de hade at i sitt climat frambringa goda Meloner, köpte dessa, från Buchara komna, til ganska dyrt pris: l. c. T. 2. p. 23. Han omtalar annars l. c. T. 1. p. 160. huru Usbek-Tatarernes eller Bucharernes Ambassadeurer förde til Stora Mogol, ibland andra rara presenter, några camel-bördor med utvalda frukter, och deribland äfven förträffeliga Meloner, hvilka blefvo mycket välkomne. Du Halde omrörer en Melon-sort från Hami i stora Tatariet, som är oförlikneligen delicat och behåller sin godhet in uti vintern, då den plägar nyttjas på Chinesiska Kejsarens bord: l. c. T. 4. p. 29. Han berättar ytterligare i sin Epitre aux Jesuites de France framför 18:de Samlingen af Lettres édifiantes & curieus. p. 35. at desse Hami-Melonerne är excellente och i 5 à 6