Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106
¤ ) ° ( ¤

då man får dem fullmogna, ibland de bästa

frukt-

    öfvermåttan delicata, när de fingos fullmogna, så at han jämförde dem med den bästa Marmelade: Observat. made in a Journey through the Low-Countr. Germ. Italy and France p. 406. Brydone fick synnerligt behag för de som vankade på berget Ætna i Sicilien, hvilka voro helt stora och delicatare än alla andra: l. c. T. 1. p. 127. och Pilati säger dessa vara de största och läckraste på hela den öen: Voy. en differ. pays de l’Eur. T. 2. p. 290. men Labat gör ingen skilnad, utan tillägger de Sicilianska Fikon i allmänhet en läckerhet, som man ej finner i andra länders Fikon: Voy. en Espagne & en Ital. T. 5. p. 163. På Maltha tyckte Du Mont finnas de bästa i verlden: l. c. p. 150. I Thessalien fick E. Brown dem ganska stora och välsmakande: Reisen durch Niederl. Teutschl. Hungarn, Serv. Bulgar. &c. p. 144. Athén är af ålder utropadt för at äga ypperliga Fikon; Greken Lynceus höll dem för mycket bättre än andra, och Antiphanes utgifver dem för de bästa i verlden: se Athenæi Deipnosoph. l. 14. p. 485. hvarest man ock p. 486. läser, huru Aristophanes bedyrar, at ingen ting är sötare än den tractens Fikon. Pocoke fann Fikonen ganska goda på öen Mycone: l. c. T. 6. p. 276. De la Mottraye trodde de bästa i hela Turkiet fås på öen Tenedos: Voy. en Europe, Asie & Afr. T. 1. p. 431. och de yppersta i Grekiska Archipelagen på öen Metelin: l. c. p. 198. hvilka dock Tournefort mente böra sökas på öen Milo: l. c. p. 188. Fikonen i Smirna förtjena storligen at berömmas, säger Chandler: l. c. I Syrien vid Sayd och Sarepta tyckte D’Arvieux Fikonen vara långt förträffeligare än vid Marseille: Merkw. Nachr. T. 1. p. 302. I Cairo får man dem excellenta: C. D. S. M. l. c. p. 102. och i Alexandria förekommo de de Maillet admirabla: l. c. p. 107. Fikonen i Barbariet hafva något särdeles läckert framför de Europeiska, som man ej kan säga hvari det består: P. D'Avity Descr. de l’Afrique p. 39. Efter Fru M. Wortley Montaguës omdöme äro Fikonen i Tunis så