Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

landsfolket i Indien, som altjämnt blifvit vandt vid

    aldrig förmått sig til at smaka den samma, som Valentyn om sig sjelf bekänner l. c. ja ock ej utan svårighet kunnat sitta där den blifvit äten: Rumph. l. c. De la Loubere berättar, huru han för sin del funnit lukten odrägelig: l. c. p. 69. och Herbert säger den är vedervärdig och nästan olidelig: l. c. p. 462. Rumphius intygar, at den är nog stark för at fylla hela rummet, äfven innan skalet öpnas: l. c. men Turpin säger allenast, at då det öpnas, är den så stark, at den kännes ett långt stycke: Hist. civ. & nat. de Siam T. 1. p. 238. Pyrard vittnar, at Durio har samma lukt som Rödlök: l. c. part. 3. p. 18. Nieuhoff utgifver den för at stinka som Hvitlök: Legatio Batav. p. 106. b. Valentyn berättar den hafva en stark Rödlöks-lukt: l. c. J. W. Vogel säger, at den luktar rätt starkt, nästan som Rödlök: l. c. p. 210. Hessen tyckte den ha en liten lukt af Rödlök: l. c. p. 117. I Recueil de voy. de la Comp. des Ind. de Holl. T. 1. p. 387. säges lukten vara stark, såsom Rödlök, stekt på glöd. Rumphius l. c. Herbert . . och Gem. Carreri l. c. p. 257. beskrifva lukten såsom af rutten Rödlök; hvaruti flere instämma, såsom v. Linschoten l. c. p. 33. Philipp. à S. Trin. l. c. p. 297. och C. Borri Account of Cochinchina hos Church. l. c. T. 2. p. 703. hvilka tillägga, at det är vid fruktens öpnande som den lukten egenteligen besvärar. Valentyn hörde allmänt påstås, at denna lukt ganska mycket går bort, så snart man börjat äta frukten l. c. De som komma sig til at äta deraf, säger Rumphius, finna lukten alt mindre och mindre motbjudande: l. c. Då man äter första biten, yttrar sig Navarette, framkommer en liten löklukt, som i förstone bjuder emot, men den förgår i ett ögnablick, och då qvarblifver en söt delicat smak: l. c. p. 36. och just den smakens läckerhet lärer, jämte vanan, kunna göra, at man omsider äfven finner nog behag i lukten, såsom Dampier måtte haft, då han kunde säga, at lukten på den fullmogna frukten var excellent, änskönt han