Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

användes til flera nyttiga bruk (*).[1] Oldendorp fann den synnerligen välsmakande på S. Thomas (**),[2] äfvensom Adanson i Senegal (***),[3] och Holländarne hade den i Brasilien til dessert-frukt (†).[4] Ett annat slag af detta Spondias-slägte, som i dessa sista åren blifvit bekant under namn af Evi och Taheitiska Äplen, måste vara ojämförligen läckrare, då G. Forster kan sätta det i bredd med de bästa frukter i verlden (††).[5] Zalack, ett slags Rotting, (Calamus

    Labat för syrlig, litet aromatisk och söt: l. c. af Adanson för syrlig, aromatisk och ganska angenäm: l. c. p. 59. Frukten ätes derföre allmänt af Creolerne eller de infödda: Labat l. c. och värderas mycket af en del folk på Jamaica: Browne l. c. p. 229. Pigafetta skrifver om Ogegha i Congo, som man nogsamt ser vara samma frukt som denna, at den har den bästa smak och lukt: Descr. regni Cong. p. 30. Hvad nu lukten angår, så säger Fermin, at den är nog behagelig: l. c. p. 187. och P. Löfling, at den är angenäm, men mycket stark: Resa til Spanska länd. p. 209. Du Tertre utgifver den för så stark, at den, sedan frukten nedfallit, kan kännas på 100 stegs afstånd från trädet: l. c. p. 180. Lopez de Gomara anmärker, at denna frukt är lättsmält och hälsosam: J. Bauh. l. c. p. 199.

  1. (*) Man kan t. ex. af köttet göra ett ganska angenämt Mos, som har smak af Raisiné: Nicolson l. c. p. 275. äfven ett rätt behageligt och sundt Gelée: Labat l. c. såsom ock en mycket upfriskande Limonade: Aublet l. c. p. 469. För öfrigt kan man också af trädets unga löf, som hafva en behaglig syra, bereda ganska välsmakande Saucer: Marcgrav l. c. p. 129. ja ock nyttja knopparne til at äta som Sallade: Du Tertre l. c.
  2. (**) Geschichte der Mission &c. T. 1. p. 171.
  3. (***) L. c.
  4. (†) Piso l. c.
  5. (††) Detta frukt-slag blef af Engelsmännerne funnet