Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153
¤ ) ° ( ¤

Rotang Zalacca L.), utmärker sig från dess slägtingar med en frukt, som är lindrigt och angenämt syrlig, och af Rumphius prisas för en förträffelig läckerhet (*).[1] Lansa (Lansium Rumph.), en ljusgul stenfrukt i Indien, til storlek och form som dufve-ägg, har en sötsyrlig smak, hvilken är så öfvermåttan angenäm, at man tycker sig knapt kunna blifva mätt deraf, hvarjämte den ock berömmes för at vara

ska
K 5

    på öen Otahiti, eller rättare Taheiti, i Söderhafvet, och vardt oss sedan genom dem först bekant. S. Wallis säger som kortast, at det liknar ett äple, men har något bättre smak: Hawkesw. l. c. T. 2. p. 100. J. Cook brukar äfven korthet, då han intet mera säger, än at det har nog likhet med Äplen, och är ganska angenämt, sedan det ärnådt sin mognad: l. c. p. 446. Men Hr G. Forster underrättar oss något tydeligare i sin Reise um die Welt T. 1. p. 211. at denna frukt, som han där kallar Vih eller Taheitiskt Äple, hörer til Spondias-slägtet, är af förträffelig godhet, och liknar Ananas i smaken. Sedermera omtalar han den vidare i Götting. Magazin d. Wissensch. u. Litterat. 1780. p. 424. under namn af Evih (Spondias dulcis), och förnyar sin utsaga om likheten i smaken med Ananas, berättandes derjämte, at Spaniorerne begynt jämföra den med Chirimoya, deras bästa frukt i Peru; och tillägger han omsider sjelf, at den räknas ibland de heta ländernas bästa frukter, och verkeligen kan disputera om förträdet med våra smakeligaste träd-frukter. Ändteligen får jag af Hr A. Sparrmann den uplysning, at denna Evi til utseende och storlek liknar Äplen; at den är guldgul til färgen, när den väl mognat och fås af yppersta sorten; samt at den då har en rätt god sötsyrlig smak och smälter i munnen.

  1. (*) Så bekant detta slägte är oss blifvet genom Handelen under namn af Rotting eller Spanska Rör, så föga kunnige äro oss ännu dess frukter. De flesta