Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
187
¤ ) ° ( ¤

frukter, til formen som Päron eller Fikon, hvilka senare de närmast likna medelst ett mjukt,

rikt

    så framt han annars med sin där anförde Pomme de liane mente detta, och icke något annat slag eller varietet. Passiflora tiliæfolia L. en rund tjockskalig frukt, röd och gul til färgen, har ett hvitt, vattigt, sötaktigt och välsmakande inkråm: Feuillée l. c. p. 720. hvilket Frezier fann ganska läskande och upfriskande, såsom ock af angenäm smak: l. c. p. 406. Jag menar det är denna som W. Bayer räknar ibland de bästa frukter i Peru, och säger vara öfvermåttan hjertstärkande, samt äfven kunna gifvas åt sjuka: Reise nach Peru p. 94. ff. Passiflora pallida L. en citrongul frukt af ett höns-äggs storlek, är helt söt, välsmakande och sund: Oldendorp l. c. p. 219. Passiflora incarnata L. en rund, tjockskalig, citrongul frukt, af ett lagligt äples storlek, har ett mörkt inkråm, af ganska angenäm sötsyrlig smak och derjämte ljuflig lukt, som stöder både på Smultron och Melon: F. Columna Annot. ad Recchi Hist. hos Hernandez p. 890. v. Linné anförer efter Monardes, at detta slag ätes med stort nöje, så af Européer som Indianer, och ej besvärar magen, änskönt man ock mycket deraf förtärer: l. c. Munting prisar det för en ganska ljuflig frukt, som alla sjuka finna behag uti: Beschryv. d. Aardgew. p. 586. Här i Europa blir dess sötma ringa emot syran, som dock faller sig så behagelig, at den vida öfvergår Citronoch Granatäple-syran: R. A. Vogel l. c. p. 267. Jag vet ej, til hvad slag jag bör hänvisa den Granadillen i Nya Spanien, som G. Carrerikallar Granadilla de China, och säger vara stor som ett ägg, hvit och gul utvärtes, och inuti hvitaktig, med kärnar såsom i Vindrufvor, til smaken söt med någon åtföljande behagelig syrlighet, och ogement välkommen hos fruntimren: l. c. p. 516. Til äfventyrs är denna en af de ännu outredda, likasom en annan ganska smakelig i Surinam, som v. Linné nämner för dubia, efter man ej fått den nog tydelig för at kunna determineras: Pl. Surin. p. 14. Lika oviss är jag om den Granadilla Ulloa beskrifver såsom liffärgad och glatt på ytan, invärtes hvit och blöt med