Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
189
¤ ) ° ( ¤

Du Tertre ibland de förträffeligaste frukter på

ler-

    Nieremberg: Hist. naturæ max. peregr. p. 326. och Marcgrav anförer färgen på ytan sådan som Florentiner-lack, men invärtes hvitgrå: l. c. p. 24. Oldendorp beskrifver köttet hvitt inuti, men ytterst carmesinrödt: l. c. p. 212. hvarmed Du Tertre är tämmeligen ense, då han säger det vara snöhvitt, men stöda på purpur näst vid skalet, som til färgen är purpurrödt: l. c. Hvad smaken beträffar, så utgifver Sloane den för angenämt söt: l. c. samt Oldendorp för ogement söt och behaglig för många af Européerna: l. c. men Hermanni nyssbemälte sagesmän berättade den vara sötsyrlig och så angenäm, at man räknade denna frukt ibland läckerheter: l. c. hvilket ock föranlät Hermannus sjelf at om den samma anteckna, at den vore mycket välsmakande: l. c. p. 118. Jacquin säger, at den är sötsyrlig och angenäm, ja den förnämsta i smaken ibland alla dess slägtingar, och derföre uti nog värde på Martinique: Stirp. Amer. Hist. p. 152. Piso vittnar äfven om dess behageliga sötsyrliga smak: l. c. hvilken Nieremberg säger vara sådan som i Granatäplen: l. c. Oviedo yttrar sig om denna frukt, at den är den bästa i sitt slägte, samt derföre så mycket mera eftersökt til dessert och förfriskning: Sloane l. c. och dertil plägar den ock ibland andra frukter nyttjas på Jamaica: Browne l. c. Hvad för öfrigt denna Cactus triangularis vidkommer, så är synnerligen märkeligt, at sjelfva växten träffas af helt olika art at växa, i så måtto, at den ej allenast står med rötterna i jorden, utan rotar sig ofta uppe i träden och på deras stammar, eller är parasitisk, såsom både Marcgrav l. c., Du Tertre l. c. och Sloane i Catal. plant. Jam. p. 196. antecknat. Til de ofvannämnde Smultronpäron menar jag mig ytterligare kunna föra Cactus repandus L. af det Abbeville tydeligen vittnar, at den frukten smakar som Smultron: se Sloane Voy. to Jam. p. 158. hvilken l. c. beskrifver den samma som en stor båll, med uphöjningar på, och med en hvit pulpa lik snö. Browne säger, at den, jämte den föregående, är på