Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
192
¤ ) ° ( ¤    America är röd på skalet och sur, är i Marocco gul och söt: l. c. Men den Maroccanska är säkert en särskild varietet, och den samma som vid Malaga i Spanien träffas, hvilken F. Carter säger äfven vara gul, och bättre där arta sig i smaken än på någon annan tract, så at den derföre af menigheten ätes alla årstider med stor begärlighet: Reise von Gibralt. nach Malaga p. 376. ff. Annars ser jag hos Bowles l. c. p. 241. at man ock i Spanien träffar en sort som färgar urinen röd, och har en ganska söt, men derjämte litet fade smak. Sådan smak tillägga Cæsalpinus l. c. p. 89. och J. Bauhinus l. c. den i Europa odlade Opuntia, hvaremot Oldendorp säger om den han i America åt, at den hade en vinsyrlig smak: l. c. p. 213. och Pernety fann den han där träffade syrlig med någon liten sötma samt öfvermåttan angenäm: l. c. Men ingen njuter större förnöjelse af denna frukt, än en af hetta torr och vanmägtig, emedan den är ogement svalkande: Rajus l. c. p. 1465. Hughes kunde ofta i vattubrist til nöjes släcka törsten med den samma: l. c. At den ock är god til spis, visar Shaw, då han berättar, at den i Barbariet tjenar många hushåll til föda, så at de i 2 månaders tid icke lefva vid något annat: l. c. Jag vet ej hvilket slags Cactus Gage kan mena med den Nuchtli, som han utgifver för en af de bästa Mexicanska frukter: l. c. änskönt jag ser huru Marcgrav skrifver, at den de i Nya Spanien kalla Nochtli kallas på Americanska öarne Tuna: l. c. p. 127. Denne Gage talar där om flera särskilda sorter, äfvensom Hernandez före honom, anförandes åtskilligt som icke vil passa til Cactus Tuna L.; ty utom den röda omrörer han en gul och fläckig, en utvärtes grön och invärtes liffärgad, ganska god til smaken, samt ändteligen en hvit, i hans tycke den bästa af alla; han tillägger, at somlige af dem smakade som Päron och andra som Vindrufvor: l. c. Vid den nämnde hvita sorten får jag anmärka, at De Rochefort omtalar en dylik på Antillerna, som skall vara mycket sötare och smakeligare än den röda: l. c. p. 125. Ändteligen bör väl ock här uptagas en liten frukt i America, som utgifves för rätt angenäm och kylande, hvilken växer på de så kallade Turkhufvud eller Cactus